Đạo và Đời

Rồng trong kinh điển Phật giáo
13/02/2024

Theo truyền thuyết, rồng là loài vật linh thiêng, có thần thông, có khả năng làm mưa, phun ra khói, lửa, thăng, giáng, ẩn, hiện, biến hóa lớn nhỏ một cách tự tại.

Mất còn trong cõi sống chết
13/02/2024

Chúng ta vừa trì niệm danh hiệu của đức Quan Thế Âm để cầu cho trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan này được thành công. Chúng ta đã nói rằng trai đàn này là để cầu nguyện cho “âm siêu” và “dương thái”. Tôi muốn bắt đầu buổi pháp...

Phật pháp ứng dụng yêu thương trẻ con đúng cách
05/02/2024

Ngài Tỳ kheo Panyananda đã vận dụng trí tuệ từ giáo pháp của Đức Phật, để khuyên các bậc cha mẹ thương yêu, dạy dỗ con cái mình đúng cách.

Nhờ con chí thành sám hối bái kinh khiến mẹ chuyển nguy thành an
05/02/2024

Toàn gia cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả ba thế hệ trong gia đình đều là Giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm, đã chí thành phát tâm bái lạy kinh hồi hướng công đức cho mẹ.