Đạo và Đời

Nói được làm không được, oan gia tất không tha
29/02/2024

Sống mà “Ngôn hành trái nhau, nói đến làm không đến, cũng là vọng ngữ". Vì vậy hễ phát thiện nguyện gì ta phải làm tới nơi, nếu không sẽ nhận quả xấu.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nhân quả không thể sai chạy
26/02/2024

Một Tỳ-kheo thắc mắc, hỏi: Bạch Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước, hay trốn vào hang núi sao?

Câu chuyện con rùa và sáu căn
26/02/2024

Trong kinh A Hàm, có câu chuyện: Một hôm đức Phật vào rừng ngồi thiền. Sau khi xả thiền, Ngài nhìn chung quanh thấy có con rùa lớn bò qua. Một con rái cá thấy được định chụp ăn, nhưng mai con rùa cứng và trơn quá, nó chụp không đ...

Niệm Phật bệnh nặng cũng qua khỏi
26/02/2024

Vì để khích lệ mọi người phát khởi chánh tín đồng thời chứng thật Phật Pháp không thể nghĩ bàn, xin kể lại bốn câu chuyện điển hình dưới đây.