28/05/2024

Ấm áp lễ Phật đản của Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Sri Lanka

Các vị đã thiết trí lễ đài Phật đản đơn giản, thanh tịnh với tôn tượng Phật đản sinh, họa tiết trang trí từ cây lá, hoa sen, hoa đồng tiền và hương đăng cúng dường.

Mở đầu, vị thầy chủ lễ niệm hương, xướng danh hiệu Đức Thế Tôn, lễ Phật và cùng tọa thiền trong một thời gian ngắn. 

Ấm áp lễ Phật đản của Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Sri Lanka-0

Thời hành thiền cúng dường Đức Phật

Đại lễ Vesak là dịp kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng của Đức Phật (Đản sanh, Thành đạo, Niết-bàn), trở thành lễ hội tâm linh toàn cầu, được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999. 

Theo chư Tăng Ni sinh, đây là dịp để các vị gặp gỡ, ngồi lại cùng nhau, chia sẻ khó khăn, sách tấn cùng nỗ lực trên đường tu, học ở xứ người.

Ấm áp lễ Phật đản của Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Sri Lanka-1

Nghi thức Tắm Phật trang nghiêm

Ấm áp lễ Phật đản của Tăng Ni sinh Việt Nam du học tại Sri Lanka-2

Là dịp để hội ngộ, sách tấn nhau nỗ lực học và tu nơi xứ người của Tăng Ni VN du học tại Sri Lanka

Cư sĩ Trí Quảng là một phật tử tại gia, tin vào thuyết nhân quả và rất hâm mộ Phật giáo. Những giáo lý của đức Phật giúp cho chúng ta hành trì và có được hạnh phúc ngay tại đời sống hiện tại. Với mong muốn xiển dương Phật pháp, cư sĩ Trí Quảng đã tập hợp các tin bài nghiên cứu về Phật giáo, thông tin cập nhật về tin phật sự, tạo ra một trang website thuần Phật giáo với mong muốn mang pháp tới cho mọi người.

Tin trước

Mộc bản chùa Dâu - tư liệu quý về lịch sử Phật giáo Việt Nam

Tin tiếp

Thái Bình: Chùa Phúc Duyên tổ chức đại lễ Phật đản PL.2568 và đúc tượng Phật Thích Ca