16/03/2024

Cậu bé thoát chết đuối nhờ niệm Phật

Cậu bé thoát chết đuối nhờ niệm Phật-0

Nước ngập đỉnh đầu, chân không đứng tới, cậu bé đưa tay quờ quạng chẳng bấu víu được vào đâu cả. Tình hình cấp bách, cậu nghĩ thầm lần này là c.h.ế.t chắc.

Cậu chợt nhớ đến ngày thường ở nhà, mẹ cậu tụng Kinh nghe pháp nên đối với Tịnh Độ cậu cũng biết sơ sơ. Cậu nghĩ: “Thôi thì nhiếp tâm niệm Phật vãng sinh cho rồi”. Và bắt đầu niệm Phật.

Ngay khi trong tâm cậu niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" thì lạ lùng thay, cậu cảm giác như có người từ dưới nâng mình lên. Phía trên như có người nắm lấy mình quăng ra ngoài một cái, cậu đã ra khỏi mương, từ từ bò lên bờ. Cậu chạy về nhà thay quần áo.

Sáng hôm sau thức dậy cậu nói với mẹ:

- Con nằm mơ thấy có một người nói với con “Cậu tâm ý lơ đễnh, bất cẩn rơi xuống mương, việc này không phải do nghiệp quả gì lớn, vì cậu niệm Phật chúng tôi đều được lợi ích, nên mới cứu cậu ra khỏi mương”.

Niệm Phật, giữ giới sát sinh hồi hướng cho mẹ hết khối u ở ngực

Mã Phong Vân kính thuật, Mã Minh kính ghi - Trích sách "100 Truyện Niệm Phật Cảm Ứng" - PS. Huệ Tịnh. 

Tin trước

Con sáo niệm Phật được vãng sanh

Tin tiếp

Ý nghĩa xuất gia của Đức Phật